Nabídka

Díky nové investici jsme naši nabídku obohatili o balustrády řezané laserem.

Vnitřní schodiště

Tento typ schodiště je ideální pro stísněné interiéry, protože zabírá méně prostoru než tradiční dvousměrné schody.

V této skupině lze rozlišit m.in. jednosměrná schodiště, zjednodušeně řečeno jsou to schody, které vám umožní vyjít na patro jedním během, aniž byste změnili směr.

Schodiště, ve kterém je běh rozdělen alespoň na dvě části s mezipodestem, díky tomu můžete pohodlně změnit směr stoupání.

Jedná se o nabídku funkčního schodiště s různorodým barevným schématem pro všechny domácnosti, komerční, tovární a další prostory.

Venkovní Schodiště

Tento typ schodů se rovněž nazývá „bezpečné“, většinou jsou to schody, které mají obdélníkový tvar.

Tento druh je druh dvousměrného schodiště, liší se však tím, že nemá mezipodest.

Mohou úspěšně nalézt uplatnění jako tradiční domácí schodiště a evakuační schodiště ve veřejných budovách.