Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.

Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by people or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

 

Administratorem Pana/ Pani Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Zlem” Sp. z o.o. 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul.Węglowa 4 NIP : 6330012481

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przesłane dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne w związku ze świadczoną usługą prawną a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Pana/ Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne w związku ze świadczoną usługą prawną. Ma Pan/ Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do prawo do przenoszenia swoich danych jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli chce Pan/ Pani zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, w tym również wnieść sprzeciw i/lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać stosowną wiadomość na adres zlem@zlem.pl